NajČitači OkHsG 2020

NajČitači OkHsG 2020

Proglašavmo najČitače u OkHsG  za 2020. godinu. NajČitače biramo u dvije kategorije (odrasli i djeca) prema podatcima iz knjižničnog programa. Odrasli: A.K. sa 108 pročitanih naslova N.R. sa 91 pročitan naslova V.A. sa 70 pročitanih naslova...

Pročitaj više