Općenito

Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac koje se nalazi na adresi  https://okhsg.hr/.

 

Status usklađenosti

Mrežno sjedište   https://okhsg.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  1. ) neusklađenosti sa Zakonom
  • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući.

  • Veličina fonta na mrežnom mjestu je premala.

  • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.

  • Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku.

  • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut.

  • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.

  • Navigacija u sidebaru prikazuje padajuće izbornike na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na određeni element.

  1. ) nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom a), Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona.

  1. ) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21.rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 21.rujna 2020.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinsku knjižnicu Hrvatska sloga Gradac.

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općinska knjižnice Hrvatska sloga Gradac korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcinska.knjiznica.hrvatska.sloga.gradac@st.t-com.hr

Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.