Peti susret u sklopu projekta “Mama čita”

S petog susreta u okviru projekta “Mama čita”, priču u stihu “Ježeva kućica” čitala nam je Tomina mama, kojoj je i sam Toma asistirao.
Umjesto ježića( koje smo već prije izrađivali), izrađivali smo gusjenicu, koja je ostala nedovršena jer je u pitanju veeeliki posao, koji ćemo vam otkriti tek pri slijedećem susretu ( 28.03.2018.)…