SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Mandalena Sinković Pavlović, mag. prim. edu., dipl. bibl.

odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje-okhsg

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac na sljedeće moguće načine:

  • putem telefona: 021/697-366
  • osobno na adresu: Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac, Stjepana Radića 1, 21330 Gradac, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: okhsg7@gmail.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • poštom na adresu: Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac, Stjepana Radića 1, 21330 Gradac , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrasci:

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac zadržava pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade