Predstavljanje povijesnog romana “Grački boj”, autora Milke Peke