Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog invent

EVIDENCIJA_UGOVORA. okhsg

 

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2023.

Plan nabave 2024.

 

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu

Godisnje_izvjesce  o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godisnje_izvjesce  o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje_izvjesce-2023.ZPPI

 

Finacjiski izvještaj 2017.Knjižnica

Bilješke knjižnica 2017.

Izvješće 2018.

Finac. izvještaj Knjižnica 01.01.18-31.12.18.

Bilješke knjižnica 2018.  

Izvješće 2019.

Financijski izvještaj 2019.

Bilješke knjižnica 2019.

Financijski izvještaj 2020.

Bilješke za godišnji 2020.

Izvješće-2020.

Financijski izvještaj 2021

Bilješke knjižnica 2021

Izvješće 2021.

Izvješće- bespovratna sredstva,  sponzorstva,  donacije 2021.

Financijski izvještaj 2022.

Bilješke knjižnica 2022

Izvještaj-o-radu-2022.

Izvješće – bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije 2022.

Financijski izvještaj knjižnica 2023.

Biljeske_Knjižnica 2023.

Izvještaj-o-radu-2023.

Izvješće – bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije 2023.

 

STATUT OkHsGRADAC 

PRAVILNIK O RADU OkHsG

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Plan i program rada 2017.

Plan i program rada 2018.

Plan i program rada 2019.

Plan i program rada 2020.

Plan i program rada 2021.

Plan i program rada 2022.

Plan i program rada 2023.

Plan i program rada 2024.

 

Natječaj za ravnatelja knjižnice

 

 

Procedura stvaranja ugovorenih obveza 2013.

Procedura za izdavanje, obračun i isplatu naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

 

 

 

Prijedlog financ. plana za 2021.god

Obrazloženje plana proračuna za 2021. god

Financ. plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

KNJIŽNICA plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Obrazloženje plana 2023. i projekcije 2024. i 2025.[45193]

Plan proračuna za 2024

Obrazloženje plana 2024. i projekcije 2025. i 2026.