Mala škola talijanskog

Mala škola talijanskog ( besplatno za članove)

Predavanja- dva puta tjedno po 45 min.

Dvije grupe polaznika

Ponedjeljak:

  • Školarci 16.15-17.00h
  • Odrasli 17.00-17.45h

Petak:

  • Školarci 15.00-15.45h
  • Odrasli 16.00-16.45h