Tijedan programiranja u knjižnicama

U tijeku tjedna Programiranja u knjižnicama, kojeg organizira IRIM – Croatian Makers održali smo
Micro: bit radionicu ” Riješi se micro:bit krumpira”, 28.11.2018.(srijeda) 15.00-16.00h.

Programiranje potiče djecu na razvijanje logike i apstraktnog mišljenja, uočavanje uzročno- posljedičnih veza i rješavanje problemskih situacija te priprema ih za tehnološku budućnost.

S programiranjem nikad nije prekasno, a ni prerano za početi, najbolje vrijeme je sad!

Hvala!

#microbit i #STEMrevolucija ☺️